Shiny Vase

Shiny Vase

Regular price $25.00

Tall Shiny Vase

D : 9 cm

Net Weight: 200 grs.