Frosty Swirly Vase

Frosty Swirly Vase

Regular price $65.00
Glass vase
D:22 cm
Net Weight: 400 grs.